• #1
676 6 0%

Nối tiếp phần 1, phần 2 của bộ phim vẫn xoay quay khu phố ăn chơi Lan Quế Phường về đêm và sự xuất hiện của những nhân vật mới cùng câu chuyện đầy hấp dẫn của họ