• #1
30 4 0%

Vì ngây thơ, cô thực tập trẻ Megu Fujiura Meguri bị đám nam sinh lừa vào WC. Tại đây, cô bị chúng lần lượt cưỡng hiếp. Không dừng lại tại đó, chúng còn tiếp túc muốn dụ cô lần 2 với sự góp mặt của thêm vài người mới